pogotowie elektryczne

Usługi elektryczne Gdynia

Jeśli budujesz dom, mieszkanie lub robisz remont oferujemy kompleksowo montaż instalacji elektrycznej oraz jej modernizację :

kontakt elektryk 24h

  • instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych
  • instalacje elektryczne w obiektach przemysłowych
  • montaż instalacji oświetlenia

oświetlenie zewnętrzne
oświetlenie wewnętrznee
oświetlenie awaryjne
oświetlenie LED (oszczędność energii)

 • wymiana tablic piętrowych, tablic administracyjnych itp.
 • montaż rozdzielnic zasilających
 • modernizacja tablic elektrycznych
 • instalacje przeciwprzepięciowe
 • połączenia wyrównawcze
 • pomiary instalacji elektrycznej:
 • pomiary rezystancji izolacji
 • pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary zerowania
 • pomiary poboru mocy i prądu
 • pomiary natężenia obciążenia
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • podłączanie kuchni elektrycznych oraz różnego sprzętu RTV i AGD
 • konserwacja i modernizacja istniejącej infrastruktury

]

Instalacje niskoprądowe
■ instalacja systemów wideodomofonowych oraz domofonowych
■ sieci komputerowych
■ sieci telefonicznych