Instalacje odgromowe

Główny i najbardziej skuteczny środek ochronny budynków i ludzi się w nim znajdujących przed piorunami jest system ochrony odgromowej (LPS – Lightning Protection System).
Zadaniem instalacji odgromowej jest przechwycenie wyładowania atmosferycznego i  bezpiecznego odprowadzania prądu piorunowego do ziemi, gdzie system uziemienia  rozproszy prąd pioruna w ziemi
Instalacja odgromowa składa się z kilku  części:

    • System zwodów – część piorunochronu, który jest używany do przechwytywania wyładowań .
    • Przewodów odprowadzających wyładowania łączących zwody z przewodami uziemiającymi
    • Przewodów uziemiających, łączących przewody odprowadzające z uziomem i rozpraszające wyładowania w ziemi