Pomiary elektryczne Gdynia

Sprawdzenie prawidłowości ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
Sprawdzenie prawidłowości ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi
Pomiar wytrzymałości elektrycznej
Sprawdzenie prawidłowego i kompletnego oznaczenia obwodów bezpieczników, łączników, zacisków itp.
Pomiar ciągłości przewodów ochronnych pomiary elektryczne gdynia
Pomiar rezystancji uziomu
Pomiar impedancji pętli zwarciowej
Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej
Pomiar rezystancji ścian i podłóg
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania
Sprawdzenie biegunowości
Sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia